Kód: 1016/B01/V20 1016/B01/V21 1016/B01/V22 1016/B01/V23 1016/B01/V24 1016/B01/V25 1016/B01/V26 1016/B01/V27 1016/B01/V28 1016/B01/V29 1016/B01/V30 1016/B01/V31 1016/B01/V32 1016/B01/V33 1016/B01/V34 1016/B01/V35 1016/B01/V36 1016/B01/V37 1016/B01/V38 1016/B01/V39 1016/B01/V40 1016/B01/V41 1016/B01/V42 1016/B02/V20 1016/B02/V21 1016/B02/V22 1016/B02/V23 1016/B02/V24 1016/B02/V25 1016/B02/V26 1016/B02/V27 1016/B02/V28 1016/B02/V29 1016/B02/V30 1016/B02/V31 1016/B02/V32 1016/B02/V33 1016/B02/V34 1016/B02/V35 1016/B02/V36 1016/B02/V37 1016/B02/V38 1016/B02/V39 1016/B02/V40 1016/B02/V41 1016/B02/V42 1016/B07/V20 1016/B07/V21 1016/B07/V22 1016/B07/V23 1016/B07/V24 1016/B07/V25 1016/B07/V26 1016/B07/V27 1016/B07/V28 1016/B07/V29 1016/B07/V30 1016/B07/V31 1016/B07/V32 1016/B07/V33 1016/B07/V34 1016/B07/V35 1016/B07/V36 1016/B07/V37 1016/B07/V38 1016/B07/V39 1016/B07/V40 1016/B07/V41 1016/B07/V42 1016/B09/V20 1016/B09/V21 1016/B09/V22 1016/B09/V23 1016/B09/V24 1016/B09/V25 1016/B09/V26 1016/B09/V27 1016/B09/V28 1016/B09/V29 1016/B09/V30 1016/B09/V31 1016/B09/V32 1016/B09/V33 1016/B09/V34 1016/B09/V35 1016/B09/V36 1016/B09/V37 1016/B09/V38 1016/B09/V39 1016/B09/V40 1016/B09/V41 1016/B09/V42 1016/B10/V20 1016/B10/V21 1016/B10/V22 1016/B10/V23 1016/B10/V24 1016/B10/V25 1016/B10/V26 1016/B10/V27 1016/B10/V28 1016/B10/V29 1016/B10/V30 1016/B10/V31 1016/B10/V32 1016/B10/V33 1016/B10/V34 1016/B10/V35 1016/B10/V36 1016/B10/V37 1016/B10/V38 1016/B10/V39 1016/B10/V40 1016/B10/V41 1016/B10/V42 1016/B11/V20 1016/B11/V21 1016/B11/V22 1016/B11/V23 1016/B11/V24 1016/B11/V25 1016/B11/V26 1016/B11/V27 1016/B11/V28 1016/B11/V29 1016/B11/V30 1016/B11/V31 1016/B11/V32 1016/B11/V33 1016/B11/V34 1016/B11/V35 1016/B11/V36 1016/B11/V37 1016/B11/V38 1016/B11/V39 1016/B11/V40 1016/B11/V41 1016/B11/V42 1016/B12/V20 1016/B12/V21 1016/B12/V22 1016/B12/V23 1016/B12/V24 1016/B12/V25 1016/B12/V26 1016/B12/V27 1016/B12/V28 1016/B12/V29 1016/B12/V30 1016/B12/V31 1016/B12/V32 1016/B12/V33 1016/B12/V34 1016/B12/V35 1016/B12/V36 1016/B12/V37 1016/B12/V38 1016/B12/V39 1016/B12/V40 1016/B12/V41 1016/B12/V42 1016/B13/V20 1016/B13/V21 1016/B13/V22 1016/B13/V23 1016/B13/V24 1016/B13/V25 1016/B13/V26 1016/B13/V27 1016/B13/V28 1016/B13/V29 1016/B13/V30 1016/B13/V31 1016/B13/V32 1016/B13/V33 1016/B13/V34 1016/B13/V35 1016/B13/V36 1016/B13/V37 1016/B13/V38 1016/B13/V39 1016/B13/V40 1016/B13/V41 1016/B13/V42 1016/B14/V20 1016/B14/V21 1016/B14/V22 1016/B14/V23 1016/B14/V24 1016/B14/V25 1016/B14/V26 1016/B14/V27 1016/B14/V28 1016/B14/V29 1016/B14/V30 1016/B14/V31 1016/B14/V32 1016/B14/V33 1016/B14/V34 1016/B14/V35 1016/B14/V36 1016/B14/V37 1016/B14/V38 1016/B14/V39 1016/B14/V40 1016/B14/V41 1016/B14/V42 1016/B15/V20 1016/B15/V21 1016/B15/V22 1016/B15/V23 1016/B15/V24 1016/B15/V25 1016/B15/V26 1016/B15/V27 1016/B15/V28 1016/B15/V29 1016/B15/V30 1016/B15/V31 1016/B15/V32 1016/B15/V33 1016/B15/V34 1016/B15/V35 1016/B15/V36 1016/B15/V37 1016/B15/V38 1016/B15/V39 1016/B15/V40 1016/B15/V41 1016/B15/V42 1016/B16/V20 1016/B16/V21 1016/B16/V22 1016/B16/V23 1016/B16/V24 1016/B16/V25 1016/B16/V26 1016/B16/V27 1016/B16/V28 1016/B16/V29 1016/B16/V30 1016/B16/V31 1016/B16/V32 1016/B16/V33 1016/B16/V34 1016/B16/V35 1016/B16/V36 1016/B16/V37 1016/B16/V38 1016/B16/V39 1016/B16/V40 1016/B16/V41 1016/B16/V42 1016/B17/V20 1016/B17/V21 1016/B17/V22 1016/B17/V23 1016/B17/V24 1016/B17/V25 1016/B17/V26 1016/B17/V27 1016/B17/V28 1016/B17/V29 1016/B17/V30 1016/B17/V31 1016/B17/V32 1016/B17/V33 1016/B17/V34 1016/B17/V35 1016/B17/V36 1016/B17/V37 1016/B17/V38 1016/B17/V39 1016/B17/V40 1016/B17/V41 1016/B17/V42 1016/B18/V20 1016/B18/V21 1016/B18/V22 1016/B18/V23 1016/B18/V24 1016/B18/V25 1016/B18/V26 1016/B18/V27 1016/B18/V28 1016/B18/V29 1016/B18/V30 1016/B18/V31 1016/B18/V32 1016/B18/V33 1016/B18/V34 1016/B18/V35 1016/B18/V36 1016/B18/V37 1016/B18/V38 1016/B18/V39 1016/B18/V40 1016/B18/V41 1016/B18/V42 1016/B19/V20 1016/B19/V21 1016/B19/V22 1016/B19/V23 1016/B19/V24 1016/B19/V25 1016/B19/V26 1016/B19/V27 1016/B19/V28 1016/B19/V29 1016/B19/V30 1016/B19/V31 1016/B19/V32 1016/B19/V33 1016/B19/V34 1016/B19/V35 1016/B19/V36 1016/B19/V37 1016/B19/V38 1016/B19/V39 1016/B19/V40 1016/B19/V41 1016/B19/V42 1016/BSKLAD/V20 1016/BSKLAD/V21 1016/BSKLAD/V22 1016/BSKLAD/V23 1016/BSKLAD/V24 1016/BSKLAD/V25 1016/BSKLAD/V26 1016/BSKLAD/V27 1016/BSKLAD/V28 1016/BSKLAD/V29 1016/BSKLAD/V30 1016/BSKLAD/V31 1016/BSKLAD/V32 1016/BSKLAD/V33 1016/BSKLAD/V34 1016/BSKLAD/V35 1016/BSKLAD/V36 1016/BSKLAD/V37 1016/BSKLAD/V38 1016/BSKLAD/V39 1016/BSKLAD/V40 1016/BSKLAD/V41 1016/BSKLAD/V42 Zvolte variantu

Model 1016.

2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 639 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 739 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 2 839 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč 3 319 Kč od 2 639 Kč
Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Zvolte variantu
Barva
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Podrážka:

Vibram Super-Flex

Vibram Standard

Vibram Happy-Child

Vibram Thomas Heel

Vibram – černý, modrý, zelený, červený, oranžový

226 Sport

 

Šířka obuvi (rozdíl mezi F a G je 0,5 cm):

LE25 - velice úzká noha (pro více informací mne kontaktujte)

F - úzká noha

G - standardní

 

Podšívka:

Přírodní kůže