Kód: 1002/B01/V20 1002/B01/V21 1002/B01/V22 1002/B01/V23 1002/B01/V24 1002/B01/V25 1002/B01/V26 1002/B01/V27 1002/B01/V28 1002/B01/V29 1002/B01/V30 1002/B01/V31 1002/B01/V32 1002/B01/V33 1002/B01/V34 1002/B01/V35 1002/B01/V36 1002/B01/V37 1002/B01/V38 1002/B01/V39 1002/B01/V40 1002/B01/V41 1002/B01/V42 1002/B09/V20 1002/B09/V21 1002/B09/V22 1002/B09/V23 1002/B09/V24 1002/B09/V25 1002/B09/V26 1002/B09/V27 1002/B09/V28 1002/B09/V29 1002/B09/V30 1002/B09/V31 1002/B09/V32 1002/B09/V33 1002/B09/V34 1002/B09/V35 1002/B09/V36 1002/B09/V37 1002/B09/V38 1002/B09/V39 1002/B09/V40 1002/B09/V41 1002/B09/V42 1002/B10/V20 1002/B10/V21 1002/B10/V22 1002/B10/V23 1002/B10/V24 1002/B10/V25 1002/B10/V26 1002/B10/V27 1002/B10/V28 1002/B10/V29 1002/B10/V30 1002/B10/V31 1002/B10/V32 1002/B10/V33 1002/B10/V34 1002/B10/V35 1002/B10/V36 1002/B10/V37 1002/B10/V38 1002/B10/V39 1002/B10/V40 1002/B10/V41 1002/B10/V42 1002/B11/V20 1002/B11/V21 1002/B11/V22 1002/B11/V23 1002/B11/V24 1002/B11/V25 1002/B11/V26 1002/B11/V27 1002/B11/V28 1002/B11/V29 1002/B11/V30 1002/B11/V31 1002/B11/V32 1002/B11/V33 1002/B11/V34 1002/B11/V35 1002/B11/V36 1002/B11/V37 1002/B11/V38 1002/B11/V39 1002/B11/V40 1002/B11/V41 1002/B11/V42 1002/B12/V20 1002/B12/V21 1002/B12/V22 1002/B12/V23 1002/B12/V24 1002/B12/V25 1002/B12/V26 1002/B12/V27 1002/B12/V28 1002/B12/V29 1002/B12/V30 1002/B12/V31 1002/B12/V32 1002/B12/V33 1002/B12/V34 1002/B12/V35 1002/B12/V36 1002/B12/V37 1002/B12/V38 1002/B12/V39 1002/B12/V40 1002/B12/V41 1002/B12/V42 1002/B13/V20 1002/B13/V21 1002/B13/V22 1002/B13/V23 1002/B13/V24 1002/B13/V25 1002/B13/V26 1002/B13/V27 1002/B13/V28 1002/B13/V29 1002/B13/V30 1002/B13/V31 1002/B13/V32 1002/B13/V33 1002/B13/V34 1002/B13/V35 1002/B13/V36 1002/B13/V37 1002/B13/V38 1002/B13/V39 1002/B13/V40 1002/B13/V41 1002/B13/V42 1002/B14/V20 1002/B14/V21 1002/B14/V22 1002/B14/V23 1002/B14/V24 1002/B14/V25 1002/B14/V26 1002/B14/V27 1002/B14/V28 1002/B14/V29 1002/B14/V30 1002/B14/V31 1002/B14/V32 1002/B14/V33 1002/B14/V34 1002/B14/V35 1002/B14/V36 1002/B14/V37 1002/B14/V38 1002/B14/V39 1002/B14/V40 1002/B14/V41 1002/B14/V42 1002/B15/V20 1002/B15/V21 1002/B15/V22 1002/B15/V23 1002/B15/V24 1002/B15/V25 1002/B15/V26 1002/B15/V27 1002/B15/V28 1002/B15/V29 1002/B15/V30 1002/B15/V31 1002/B15/V32 1002/B15/V33 1002/B15/V34 1002/B15/V35 1002/B15/V36 1002/B15/V37 1002/B15/V38 1002/B15/V39 1002/B15/V40 1002/B15/V41 1002/B15/V42 1002/B16/V20 1002/B16/V21 1002/B16/V22 1002/B16/V23 1002/B16/V24 1002/B16/V25 1002/B16/V26 1002/B16/V27 1002/B16/V28 1002/B16/V29 1002/B16/V30 1002/B16/V31 1002/B16/V32 1002/B16/V33 1002/B16/V34 1002/B16/V35 1002/B16/V36 1002/B16/V37 1002/B16/V38 1002/B16/V39 1002/B16/V40 1002/B16/V41 1002/B16/V42 1002/B18/V20 1002/B18/V21 1002/B18/V22 1002/B18/V23 1002/B18/V24 1002/B18/V25 1002/B18/V26 1002/B18/V27 1002/B18/V28 1002/B18/V29 1002/B18/V30 1002/B18/V31 1002/B18/V32 1002/B18/V33 1002/B18/V34 1002/B18/V35 1002/B18/V36 1002/B18/V37 1002/B18/V38 1002/B18/V39 1002/B18/V40 1002/B18/V41 1002/B18/V42 1002/B19/V20 1002/B19/V21 1002/B19/V22 1002/B19/V23 1002/B19/V24 1002/B19/V25 1002/B19/V26 1002/B19/V27 1002/B19/V28 1002/B19/V29 1002/B19/V30 1002/B19/V31 1002/B19/V32 1002/B19/V33 1002/B19/V34 1002/B19/V35 1002/B19/V36 1002/B19/V37 1002/B19/V38 1002/B19/V39 1002/B19/V40 1002/B19/V41 1002/B19/V42 1002/B20/V20 1002/B20/V21 1002/B20/V22 1002/B20/V23 1002/B20/V24 1002/B20/V25 1002/B20/V26 1002/B20/V27 1002/B20/V28 1002/B20/V29 1002/B20/V30 1002/B20/V31 1002/B20/V32 1002/B20/V33 1002/B20/V34 1002/B20/V35 1002/B20/V36 1002/B20/V37 1002/B20/V38 1002/B20/V39 1002/B20/V40 1002/B20/V41 1002/B20/V42 1002/B21/V20 1002/B21/V21 1002/B21/V22 1002/B21/V23 1002/B21/V24 1002/B21/V25 1002/B21/V26 1002/B21/V27 1002/B21/V28 1002/B21/V29 1002/B21/V30 1002/B21/V31 1002/B21/V32 1002/B21/V33 1002/B21/V34 1002/B21/V35 1002/B21/V36 1002/B21/V37 1002/B21/V38 1002/B21/V39 1002/B21/V40 1002/B21/V41 1002/B21/V42 1002/B22/V20 1002/B22/V21 1002/B22/V22 1002/B22/V23 1002/B22/V24 1002/B22/V25 1002/B22/V26 1002/B22/V27 1002/B22/V28 1002/B22/V29 1002/B22/V30 1002/B22/V31 1002/B22/V32 1002/B22/V33 1002/B22/V34 1002/B22/V35 1002/B22/V36 1002/B22/V37 1002/B22/V38 1002/B22/V39 1002/B22/V40 1002/B22/V41 1002/B22/V42 1002/BSKLAD/V20 1002/BSKLAD/V21 1002/BSKLAD/V22 1002/BSKLAD/V23 1002/BSKLAD/V24 1002/BSKLAD/V25 1002/BSKLAD/V26 1002/BSKLAD/V27 1002/BSKLAD/V28 1002/BSKLAD/V29 1002/BSKLAD/V30 1002/BSKLAD/V31 1002/BSKLAD/V32 1002/BSKLAD/V33 1002/BSKLAD/V34 1002/BSKLAD/V35 1002/BSKLAD/V36 1002/BSKLAD/V37 1002/BSKLAD/V38 1002/BSKLAD/V39 1002/BSKLAD/V40 1002/BSKLAD/V41 1002/BSKLAD/V42 Zvolte variantu

Model 1002.

2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 499 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč 2 699 Kč od 2 049 Kč
Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Zvolte variantu
Barva
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Podrážka

Vibram Super-Flex

Vibram Standard

Vibram Happy-Child

Vibram Thomas Heel

Vibram – černý, modrý, zelený, červený, oranžový

226 Sport

 

Šířka obuvi (rozdíl mezi F a G je 0,5 cm):

LE25 - velice úzká noha (pro více informací mne kontaktujte)

F - úzká noha

G - standardní

 

Podšívka:

Přírodní kůže